Nová opatření pro návštěvy

26. 05. 2021
Na základě rozhodnutí vlády došlo k rozšíření podmínek, za kterých můžete navštívit v domově pro seniory své blízké.
Přibyly možnosti umožnění návštěv na základě:

- dokladu o podání první dávky očkování, pokud od podání uplynulo více než 22 dnů ale méně než 90 dnů

- potvrzení o prodělání onemocnění Covid-19 v době do 180 dnů před návštěvou.

Více v příkazu ředitele v příloze.