Koncert pana Arnošta Vogela

30. 11. 2022
Na svatého Ondřeje k nám zavítal pan Arnošt Vogel z Haňovic a zazpíval nám a zahrál na harmoniku. Děkujeme za krásný a veselý hudební zážitek.
top