Kurz Základy první pomoci v zařízeních sociální péče

23. 09. 2022
V září všichni naši zaměstnanci absolvovali kurz první pomoci. Za výborné vedení kurzu s mnoha praktickými ukázkami děkujeme paní lektorce Zuzaně Holečkové ze společnosti Schola medica.
top