Novoroční mše svatá

03. 01. 2022
Před konáním mše svaté jsme si s panem farářem Martinem Mališkou zazpívali koledy za doprovodu akordeonu. Protože se nám to moc líbilo, zahrál a zazpíval nám pan farář přídavek i po mši svaté.
top