Poděkování Bistru Helen za pohoštění na naši kavárnu

09. 12. 2022
Na naší adventní kavárně jsme přivítali milou návštěvu z Bistra Helen v Olomouci. Děkujeme za výborné zákusky, které přivezli darem pro naše klienty, na kterých si všichni moc pochutnali. Společně jsme si poté popovídali a zazpívali koledy. Součástí kavárny bylo také slavnostní postavení Betléma za zpěvu vánočních koled. 
top