Tříkrálová novoroční slavnost

05. 01. 2023
Při novoroční slavnosti jsme si popřáli hodně zdraví a štěstí v novém roce, což jsme stvrdili také novoročním přípitkem. Poté jsme zhlédli Tříkrálovou hru a zazpívali si společně se Třemi Králi. Celou akcí nás slavnostně provedla naše paní ředitelka, která všem popřála vše dobré do nového roku 2023.
top