Aktuálně

Certifikát hospodaření s energií

 Dne 1.6.2020 byl předán hejtmanovi Olomouckého kraje certifikát systému managementu hospodaření s energií - viz přiložený dokument, který dokládá funkčnost systému v souladu s ČSN EN ISO 50001:2019. ... detail

Poděkování Kavárničce v Náměšti na Hané

Děkujeme Kavárničce z Náměště na Hané za dodání sponzorského daru v podobě 50 zákusků, které jsme rozdali našim klientům, kteří si tímto v těchto nelehkých časech mohli zpříjemnit a osladit společné c ... detail
Odkazy
Kontakt
Dům seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané,
příspěvková organizace

Komenského 291
783 44 Náměšť na Hané

tel.: 585 952 146
Datová schránka: 4gqkj8u
info@ddnamestnahane.cz

středa 12.08.2020 
svátek má Klára

Vítejte ...

Úvodní stránka

 

Z naší historie


První zmínka o budově je z roku 1939. František Ottáhal dal postavit nový dům pro staré občany Náměště na Hané. O obyvatele se staraly řádové sestry. V době německé okupace byl v této budově zřízen vojenský lazaret. Od roku 1954 byl převzat domov do státní správy. Název Domov Odpočinku byl v roce 1955 změněn na Domov důchodců. Příspěvková organizace byla zřízena ke dni 1.1.2003 a od 1.3.2009 dostala nový název Dům seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané, příspěvková organizace.

Přístavba a rekonstrukce

Dne 15.5.2015 byla zahájena přístavba (I. etapa), která je částečně nahrazena původní budovou.  Kolaudace proběhla 19.4.2016.                          

pred a po
před rekosntrukcí po rekonstrukci

 

Dne 25.4.2016 začala rekonstrukce původní budovy (II. etapa). Kolaudace proběhla 18.10.2016.                        

pred a po
před rekosntrukcí po rekonstrukci

 

Přístavba a rekonstruovaná budova má moderně vybavené prostory, které splňují nejnovější parametry. V domě seniorů jsou dva výtahy.

 

Orientace v rekonstruované budově:

Patro

Oddělení

Místnost

2.NP

B2

 • Pokoje 1-4
 • Kancelář ředitele
 • Kancelář ekonoma
 • Kancelář sociálních pracovnic

1.NP

B1

 • Pokoje 1-4
 • Jídelna
 • Kuchyň

 

1.PP

B0

 • Zázemí pro zaměstnance
 • Prádelna

 

Orientace v přístavbě:

Patro

Oddělení

Místnost

3.NP

A3

 • Pokoje 1-6
 • Kancelář

 

2.NP

A2

 • Pokoje 1-6
 • Sesterna
 • Ergoterapie
 • Služby klientům

 

1.NP

A1

 • Pokoje 1-6
 • Hlavní sesterna
 • Ordinace lékaře a kancelář vrchní sestry
 • Rehabilitace
 • Společenská místnost

 

Dům seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané, p.o. je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Olomoucký kraj.

Hlavním účelem zřízení domu seniorů je poskytování pobytových sociálních služeb v souladu se zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění.  Základním předmětem je poskytování pobytových sociálních služeb vymezených v § 35 a § 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.

 

Úplný název domu seniorů zní:


Dům seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané, příspěvková organizace

Komenského 291, Náměšť na Hané, PSČ 783 44

IČ: 750 04 381 a DIČ: CZ75004381 – nejsme plátci DPH

 

Organizace je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle Pr, vložka 724, s datem zápisu 1. července 2003.

 

 

Poslání

Posláním Domu seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané, příspěvkové organizace, je poskytování kvalitní pobytové sociální služby osobám, které mají vlivem věku a zdravotního stavu sníženou míru soběstačnosti, tím mohou být odtrženy od společnosti a potřebují péči, kterou není možno zajistit jiným druhem sociální služby nebo rodinou. Naší snahou je zajištění důstojného a bezpečného života a poskytování takové podpory a pomoci, aby mohly vést plnohodnotný a kvalitní život.

 

 

Zásady poskytování služby

1. Respekt k potřebám a přáním jednotlivých klientů - sestavujeme individuální plán s klientem. Na první informativní schůzce zjistíme, jak žadatel žije a jakou má potřebu pomoci. Při sociálním šetření (před samotným nástupem) zjistíme, jakou má budoucí klient představu o pobytu v DS a nastavíme společně plán péče a podpory.
2.  Snaha o udržení co nejdelší samostatnosti klientů – individuální plán sestavujeme tak, že nejprve zjistíme, co klient zvládal v přirozeném prostředí a tyto schopnosti se snažíme podporovat nebo procvičovat. Nabízíme aktivity, které běžné denní činnosti procvičují.
3. Nabídka různých možnosti trávení času klienta – zjišťujeme zájmy klienta, jak dosavadní, tak dřívější a nabízíme možnosti využití volného času (skupinově nebo individuálně).

 


Cíle poskytování služeb

1. Umožnit klientům, aby mohli využívat takový rozsah služeb, který bude co nejvíce přizpůsobený jejich individuálním potřebám a požadavkům, s důrazem na co nejvyšší míru soběstačnosti a nezávislosti.

2. Umožnit klientům, aby se jejich život v DS podobal co nejvíce jejich běžnému životu v domácím prostředí.

3. Umožnit klientům, aby se mohli co nejvíce zapojit do běžného života společnosti.

 


Cílová skupina

Osoby od 60 let věku, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, potřebují dopomoc v běžných denních činnostech, nejsou schopny setrvat ve svém domácím prostředí ani při využití podpory rodiny, svých blízkých nebo nejbližšího okolí a odpovídající podporu nelze zajistit jinými dostupnými sociálními službami. Cílovou skupinou jsou také manželé nebo partnerský pár, kdy oba žadatelé mají sníženou soběstačnost nebo jeden z dvojice má sníženou soběstačnost a druhý již nezvládá péči o něj/ni a nelze péči zajistit rodinou, blízkými nebo jinou službou a mají zájem být spolu na manželském pokoji.

 


Neposkytujeme službu:

•    osobám, které nedosáhly věku 60-ti let,
•    osobám, které jsou schopny za pomoci rodiny a jiných sociálních služeb (pečovatelská služba, osobní asistence, stacionáře apod.) nadále pobývat ve svém domácím prostředí,
•    osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje nepřetržitou péči ve zdravotnickém zařízení s přístrojovým
vybavením (plicní ventilátor, kyslíková terapie apod.) nebo osobám, které potřebují zvýšenou ošetřovatelskou péči a trvalý lékařský dohled,
•    osobám trpícím Alzheimerovou chorobou nebo některou z forem demence, při níž nejsou orientováni místem, časem a osobou,
•    seniorům aktuálně závislým na návykových látkách (alkoholismus, toxikomanie) nebo těm osobám, u kterých lze předpokládat, že se k návykovým látkám vrátí (osoby, které jsou v ústavní péči a před nástupem byli závislí na těchto látkách),
•    osobám s onemocněním schizofrenie, psychotické poruchy a paranoidní poruchy osobnosti,
•    osobám s aktuálním infekčním onemocněním,
•    svéprávným osobám, které osobně nesdělí souhlas, že chtějí být klienty DS (podpis na žádosti a dotazování na sociálním šetření),
•    osobám, kterým byla v DS vypovězena smlouva z důvodu porušování povinností vyplývající ze smlouvy, a to v době kratší 6 měsíců.

Z přijatých žádostí o pobytovou sociální službu a z jejich příloh dokážeme vyčíst, zda žadatel splňuje nebo nesplňuje deklarovanou cílovou skupinu. V případě nejasností si vyžádáme informace od žadatele nebo osoby zplnomocněné k jednání ohledně žádosti. Další možností je osobní návštěva u žadatele před schválením nebo neschválením žádosti – v praxi se tak koná v případě nejednotnosti názorů schvalovací komise.

 

©2009 Dům seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané, příspěvková organizace | Created by Radek Ohanka