Warning: array_combine(): Both parameters should have at least 1 element in /data/www/12102/ddnamestnahane_cz/index.php on line 7 Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/www/12102/ddnamestnahane_cz/index.php on line 9 Warning: arsort() expects parameter 1 to be array, boolean given in /data/www/12102/ddnamestnahane_cz/index.php on line 11 Warning: Variable passed to each() is not an array or object in /data/www/12102/ddnamestnahane_cz/index.php on line 12 Dům seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané - úvodní stránka
Aktuálně

Den otevřených dveří 4. října 2017

4. října se u nás v rámci Týdne sociálních služeb konal Den otevřených dveří. Během celého dne se tak mohla na fungování Domu přijít podívat široká veřejnost. Ku příležitosti této akce se konala i hud ... detail

Podpořili jsme celostátní sbírku Bílá pastelka

Ve středu 11. 10. jsme se zúčastnili 18. ročníku sbírky Bílá pastelka, jejíž výtěžek z koupi bílé pastelky poputuje na výuku a podporu služeb pro nevidomé a slabozraké. Sbírky se zúčastnili jak uživat ... detail
Odkazy
Kontakt
Dům seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané,
příspěvková organizace

Komenského 291
783 44 Náměšť na Hané

tel.: 585 952 146
Datová schránka: 4gqkj8u
info@ddnamestnahane.cz

středa 18.10.2017 
svátek má Lukáš

Vítejte ...

Úvodní stránka

 

Z naší historie


První zmínka o budově je z roku 1939. František Ottáhal dal postavit nový dům pro staré občany Náměště na Hané. O obyvatele se staraly řádové sestry. V době německé okupace byl v této budově zřízen vojenský lazaret. Od roku 1954 byl převzat domov do státní správy. Název Domov Odpočinku byl v roce 1955 změněn na Domov důchodců. Příspěvková organizace byla zřízena ke dni 1.1.2003 a od 1.3.2009 dostala nový název Dům seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané, příspěvková organizace.

Přístavba a rekonstrukce

Dne 15.5.2015 byla zahájena přístavba (I. etapa), která je částečně nahrazena původní budovou.  Kolaudace proběhla 19.4.2016.                          

pred a po
před rekosntrukcí po rekonstrukci

 

Dne 25.4.2016 začala rekonstrukce původní budovy (II. etapa). Kolaudace proběhla 18.10.2016.                        

pred a po
před rekosntrukcí po rekonstrukci

 

Přístavba a rekonstruovaná budova má moderně vybavené prostory, které splňují nejnovější parametry. V domě seniorů jsou dva výtahy.

 

Orientace v rekonstruované budově:

Patro

Oddělení

Místnost

2.NP

B2

 • Pokoje 1-4
 • Kancelář ředitele
 • Kancelář ekonoma
 • Kancelář sociálních pracovnic

1.NP

B1

 • Pokoje 1-4
 • Jídelna
 • Kuchyň

 

1.PP

B0

 • Zázemí pro zaměstnance
 • Prádelna

 

Orientace v přístavbě:

Patro

Oddělení

Místnost

3.NP

A3

 • Pokoje 1-6
 • Kancelář

 

2.NP

A2

 • Pokoje 1-6
 • Sesterna
 • Ergoterapie
 • Služby klientům

 

1.NP

A1

 • Pokoje 1-6
 • Hlavní sesterna
 • Ordinace lékaře a kancelář vrchní sestry
 • Obývací místnost
 • Společenská místnost

 

Dům seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané, p.o. je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Olomoucký kraj.

Hlavním účelem zřízení domu seniorů je poskytování pobytových sociálních služeb v souladu se zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění.  Základním předmětem je poskytování pobytových sociálních služeb vymezených v § 35 a § 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.

 

Úplný název domu seniorů zní:


Dům seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané, příspěvková organizace

Komenského 291, Náměšť na Hané, PSČ 783 44

IČ: 750 04 381 a DIČ: CZ75004381 – nejsme plátci DPH

 

Organizace je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle Pr, vložka 724, s datem zápisu 1. července 2003.

 

Posláním Domu seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané, příspěvkové organizace (dále DS nebo dům seniorů), je poskytování kvalitní pobytové sociální služby seniorům, kteří mají vlivem věku a zdravotního stavu sníženou míru soběstačnosti a potřebnou péči není možno zajistit terénní sociální službou nebo za pomoci rodiny. Naší snahou je zajištění důstojného a bezpečného života a poskytování takové podpory a pomoci, aby mohli vést plnohodnotný a kvalitní život.

 

Tím rozumíme především:

 

 • poskytování ubytování, stravování, ošetřovatelské péče, pomoci při zvládání běžných denních úkonů (oblékání, koupání, nakupování apod.), dle individuálních potřeb uživatelů,
 • respektování jedince v jeho potřebách a osobní svobodě,
 • podporování uživatelů v jejich rozhodování,
 • aktivizování uživatelů k zachování jejich soběstačnosti,
 • chápání kvality života jako individuálního měřítka, které definuje sám uživatel,
 • zajištění pocitu klidu a bezpečí všem uživatelům,
 • navození příjemné atmosféry při poskytování podpory, péče a pomoci, v míře odpovídající jejich   stávajícím schopnostem a dovednostem,
 • zajištění zásad kolektivního soužití, při zachování soukromí, občanských práv a svobod každého   uživatele,
 • umožnění kontaktu s přirozeným prostředím, s maximální podporou stávajících vztahů a vazeb.

 

Hlavním cílem je všestranně spokojený uživatel. Tohoto cíle se snažíme dosáhnout prostřednictvím jednotlivých cílů:    

 • udržet kvalitu poskytovaných služeb,
 • zabezpečit důstojné a klidné stáří uživatelům tak, aby vliv podmínek DS působil na uživatele, co   nejpřirozeněji,
 • vytvářet příjemné a vstřícné prostředí,
 • zajistit denní činnosti uživatelů tak, aby byly co nejvíce přizpůsobeny jejich požadavkům a přání, s ohledem na provoz DS,
 • zajistit pocit bezpečí a klidu pro všechny uživatele,
 • podporovat rodinné kontakty a vytvořené vazby (známí, přátelé),
 • garantovat životní jistotu v ubytování, stravování, potřebné ošetřovatelské a lékařské péči, včetně   sociálního poradenství, v souladu s uzavřenou smlouvou,
 • zajistit individuální přístup ke každému uživateli,
 • poskytovat kvalitní a pozornou péči uživatelům v terminální fázi života.

 


Zásady poskytování služby

Naší základní zásadou je být plnohodnotným partnerem našim uživatelům s důrazem na:

 1. Důstojnost uživatele, důvěru a diskrétnost jako základní prvky jednání.
 2. Soukromí uživatelů jako nedotknutelný prvek pobytu – dělá domov domovem.
 3. Flexibilita a otevřenost personálu k potřebám uživatelů – plnění přání a potřeb uživatelů.
 4. Respekt, vážnost a úcta k člověku – individualizace služby.
 5. Aktivita, činorodost, smysluplnost a lákavost volnočasových aktivit a dalších činností.
 6. Nezávislost uživatelů – sebeurčení při životě v DS i v dalších krocích.
 7. Tvořivost, podpora soběstačnosti a rozvoj schopností – zachování pocitu sebedůvěry a soběstačnosti.
 8. Inspirace uživatelem, naslouchání – posílení důležitosti a sebeúcty.
 9. Šťastný uživatel – sounáležitost se zařízením sociální pobytové služby.
 10. Empatie a slušnost – vcítění se do pocitů druhých.
 11. Klient jako základní kámen veškeré snahy.

 

Posláním Domu seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané, příspěvkové organizace, je poskytování kvalitní pobytové sociální služby osobám, které mají vlivem věku a zdravotního stavu sníženou míru soběstačnosti, tím mohou být odtrženy od společnosti a potřebují péči, kterou není možno zajistit jiným druhem sociální služby nebo rodinou. Naší snahou je zajištění důstojného a bezpečného života a poskytování takové podpory a pomoci, aby mohly vést plnohodnotný a kvalitní život.

 

 

©2009 Dům seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané, příspěvková organizace | Created by Radek Ohanka