Warning: array_combine(): Both parameters should have at least 1 element in /data/www/12102/ddnamestnahane_cz/index.php on line 7 Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/www/12102/ddnamestnahane_cz/index.php on line 9 Warning: arsort() expects parameter 1 to be array, boolean given in /data/www/12102/ddnamestnahane_cz/index.php on line 11 Warning: Variable passed to each() is not an array or object in /data/www/12102/ddnamestnahane_cz/index.php on line 12 Dům seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané - úvodní stránka
Aktuálně

Den otevřených dveří

  Jako každoročně jsme se i letos přihlásili k Týdnu sociálních služeb pořádaných Asociací poskytovatelů sociálních služeb a Ministerstvem práce a sociálních věcí s tím, že dne 6.10.2015 probě ... detail

Aktivizační den seniorů 2015

Dne 20.5.2015 jsme uspořádali tradiční akci. Podrobnosti jsou uvedeny v přiloženém dokumentu: ... detail
Odkazy
Kontakt
Dům seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané,
příspěvková organizace

Komenského 291
783 44 Náměšť na Hané

tel.: 585 952 146
Datová schránka: 4gqkj8u
info@ddnamestnahane.cz

pátek 24.02.2017 
svátek má Matěj

Vítejte ...

Úvodní stránka

Z naší historie
První zmínka o domově je z roku 1939. František Ottahal dal postavit novou budovu pro staré občany Náměště. O obyvatele se staraly řádové sestry. aV době německé okupace byl v této budově zřízen vojenský lazaret. Od roku 1954 byl převzat domov do státní správy. Název Domov Odpočinku byl v roce 1955 změněn na Domov důchodců. Příspěvková organizace byla zřízena ke dni 1.1.2003 a od 1.3.2009 dostala nový název Dům seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané, příspěvková organizace.

Dům seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané, p.o. je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Olomoucký kraj, kterým je metodicky řízena a nachází se asi 15 km od Olomouce. Uživatelé služeb jsou převážně z okolních vesnic. Hlavní budova Domu seniorů má dvě patra a je propojena koridorem s další budovou, kde bydlí převážně muži. Bezbariérovost je v hlavní budově zajištěna výtahem, vybudovaným v roce 2008 a v tzv. budově mužů pomocí schodišťové sedačky, která byla instalována v roce 2011.

Suterén hlavní budovy vyplňuje převážně technické zázemí - prádelna, sušárna, mandlovna, plynová kotelna, dílna, archiv, šatna zaměstnanců, sklad čisticích prostředků a terapeutická místnost, kde se částečně odehrávají aktivity pro volný čas seniorů. Je zde i nejnižší stanice výtahu.
Kanceláře, ošetřovna, sklad potravin, kuchyň a jídelna jsou umístěny v přízemí hlavní budova společně s místem pro odpočinek vybaveným televizí a v prvním patře hlavní budovy je, kromě pokojů uživatelů a sociálních zařízení, klidová zóna pro možnost odpočinku a pro návštěvy, rovněž vybavená televizí.a
Pokoje uživatelů jsou umístěny v přízemí i prvním patře obou budov. Rovněž ve druhé budově (tzv. budově mužů), je v I. patře klidová zóna s televizí. 

Veřejný závazek organizace

Poslání
Posláním Domu seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané, příspěvkové organizace, je poskytování kvalitní pobytové sociální služby seniorům, kteří mají vlivem věku a zdravotního stavu sníženou míru soběstačnosti a potřebnou péči není možno zajistit terénní sociální službou nebo za pomoci rodiny. Naší snahou je zajištění důstojného a bezpečného života a poskytování takové podpory a pomoci, aby mohli vést plnohodnotný a kvalitní život.

Cílová skupina
Senioři od 60 let věku, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, nejsou již schopni setrvat ve svém domácím prostředí při využití podpory rodiny, svých blízkých nebo nejbližšího okolí a odpovídající podporu nelze zajistit jinými dostupnými sociálními službami a kteří potřebují dopomoc v běžných denních činnostech. Do cílové skupiny nepatří osoby, které nedosáhly věku 60-ti let, senioři, kteří jsou schopni za pomoci rodiny a terénních sociálních služeb nadále pobývat ve svém domácím prostředí, dále ti, jejichž zdravotní stav vyžaduje nepřetržitou péči ve zdravotnickém zařízení s přístrojovým vybavením, které nejsme schopni sami zabezpečit (plicní ventilátor, kyslíková terapie apod.) nebo vyžadujícím trvalý lékařský dohled, dále trpícími Alzheimerovou chorobou nebo některou z forem demence, při níž nejsou orientováni místem, časem, osobou, senioři aktuálně závislí na návykových látkách (alkoholismus, toxikománie) nebo s akutním infekčním onemocněním, rovněž i senioři s onemocněním schizofrenií, psychotickou a paranoidní poruchou osobnosti a rovněž do ní nepatří imobilní senioři, kteří vyžadují rozsah péče o svou osobu v takové míře, že ji nejsme schopni personálně zajistit nebo s nadváhou, vyžadující použití zvedací techniky, kterou nevlastníme. 

Cíl
Hlavním cílem je všestranně spokojený uživatel. Tohoto cíle se snažíme dosáhnout prostřednictvím dílčích cílů, za něž považujeme poskytování dostatečné a kvalitní péče jednotlivým uživatelům, vnímání důstojného a klidného stáří uživatelem při pobytu v DS, udržování příjemného prostředí DS, které uživatelé vnímají jako "domácí nebo rodinné", zajištění souladu individuálního harmonogramu dne uživatele s provozními podmínkami poskytovatele, zajištění nebo udržení pocitu jistoty a bezpečí vnímaný uživateli, podporování kontaktů se společenským prostředím, podílení se na plnění osobních cílů uživatelů, zachování individuálního přístupu ke každému uživateli, přizpůsobení stravy požadavkům a potřebám uživatelů a také být nápomocni při řešení obtížných situací uživatelů. 

Zásady
Základní zásadou je být plnohodnotným partnerem našim uživatelům s důrazem na : Důstojnost uživatele, důvěru a diskrétnost jako základních prvků jednání, Soukromí jako nedotknutelný prvek pobytu - dělá domov domovem. Další aspekty zásad jsou Flexibilita a otevřenost personálu (plnění přání a potřeb), Respekt, vážnost a úcta k člověku (individualizace), Aktivita, činorodost, smysluplnost a lákavost volnočasových aktivit, Nezávislost uživatelů (sebeurčení), Tvořivost, podpora soběstačnosti a rozvoj schopností, Inspirace uživatelem, naslouchání (posílení důležitosti a sebeúcty), Šťastný uživatel (sounáležitost se zařízením), Empatie a slušnost (cítit pocity druhých) a Klient jako základní kámen snahy.

©2009 Dům seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané, příspěvková organizace | Created by Radek Ohanka