Warning: array_combine(): Both parameters should have at least 1 element in /data/www/12102/ddnamestnahane_cz/index.php on line 7 Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/www/12102/ddnamestnahane_cz/index.php on line 9 Warning: arsort() expects parameter 1 to be array, boolean given in /data/www/12102/ddnamestnahane_cz/index.php on line 11 Warning: Variable passed to each() is not an array or object in /data/www/12102/ddnamestnahane_cz/index.php on line 12 Dům seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané - úvodní stránka
Aktuálně

Výlet do Javoříčka

Těsně před začátkem prázdnin, 28. června, jsme se vydali na autobusový výlet do obce Javoříčko. Prohlédli jsme si nově zrekonstruované muzeum věnované události o vypálení Javoříčka za druhé světové vá ... detail

Mše svatá ve čtvrtek 17.8.2017

Srdečně zveme všechny obyvatele, rodinné příslušníky a příznivce Domu seniorů František na mši svatou s P. Janem M. Norbertem Hnátkem, která se koná v našem společenském sále. ... detail
Odkazy
Kontakt
Dům seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané,
příspěvková organizace

Komenského 291
783 44 Náměšť na Hané

tel.: 585 952 146
Datová schránka: 4gqkj8u
info@ddnamestnahane.cz

středa 16.08.2017 
svátek má Jáchym

Vítejte ...

Úvodní stránka


Z naší historie


První zmínka o budově je z roku 1939. František Ottáhal dal postavit nový dům pro staré občany Náměště na Hané. O obyvatele se staraly řádové sestry. V době německé okupace byl v této budově zřízen vojenský lazaret. Od roku 1954 byl převzat domov do státní správy. Název Domov Odpočinku byl v roce 1955 změněn na Domov důchodců. Příspěvková organizace byla zřízena ke dni 1.1.2003 a od 1.3.2009 dostala nový název Dům seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané, příspěvková organizace.

Přístavba a rekonstrukce

Dne 15.5.2015 byla zahájena přístavba (I. etapa), která je částečně nahrazena původní budovou.  Kolaudace proběhla 19.4.2016.                          

pred a po
před rekosntrukcípo rekonstrukci

 

Dne 25.4.2016 začala rekonstrukce původní budovy (II. etapa). Kolaudace proběhla 18.10.2016.                        

pred a po
před rekosntrukcípo rekonstrukci

 

Přístavba a rekonstruovaná budova má moderně vybavené prostory, které splňují nejnovější parametry. V domě seniorů jsou dva výtahy.

 

Orientace v rekonstruované budově:

Patro

Oddělení

Místnost

2.NP

B2

 • Pokoje 1-4
 • Kancelář ředitele
 • Kancelář ekonoma
 • Kancelář sociálních pracovnic

1.NP

B1

 • Pokoje 1-4
 • Jídelna
 • Kuchyň

 

1.PP

B0

 • Zázemí pro zaměstnance
 • Prádelna

 

Orientace v přístavbě:

Patro

Oddělení

Místnost

3.NP

A3

 • Pokoje 1-6
 • Sesterna

 

2.NP

A2

 • Pokoje 1-6
 • Sesterna (kancelář vrchní sestry)
 • Ordinace lékaře
 • Služby klientům

 

1.NP

A1

 • Pokoje 1-6
 • Hlavní sesterna
 • Ergoterapie
 • Rehabilitace
 • Společenská místnost

 

Dům seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané, p.o. je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Olomoucký kraj.

Hlavním účelem zřízení domu seniorů je poskytování pobytových sociálních služeb v souladu se zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění.  Základním předmětem je poskytování pobytových sociálních služeb vymezených v § 35 a § 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.

 

Úplný název domu seniorů zní:


Dům seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané, příspěvková organizace

Komenského 291, Náměšť na Hané, PSČ 783 44

IČ: 750 04 381 a DIČ: CZ75004381 – nejsme plátci DPH

 

Organizace je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle Pr, vložka 724, s datem zápisu 1. července 2003.

 

Posláním Domu seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané, příspěvkové organizace (dále DS nebo dům seniorů), je poskytování kvalitní pobytové sociální služby seniorům, kteří mají vlivem věku a zdravotního stavu sníženou míru soběstačnosti a potřebnou péči není možno zajistit terénní sociální službou nebo za pomoci rodiny. Naší snahou je zajištění důstojného a bezpečného života a poskytování takové podpory a pomoci, aby mohli vést plnohodnotný a kvalitní život.

 

Tím rozumíme především:

 

 • poskytování ubytování, stravování, ošetřovatelské péče, pomoci při zvládání běžných denních úkonů (oblékání, koupání, nakupování apod.), dle individuálních potřeb uživatelů,
 • respektování jedince v jeho potřebách a osobní svobodě,
 • podporování uživatelů v jejich rozhodování,
 • aktivizování uživatelů k zachování jejich soběstačnosti,
 • chápání kvality života jako individuálního měřítka, které definuje sám uživatel,
 • zajištění pocitu klidu a bezpečí všem uživatelům,
 • navození příjemné atmosféry při poskytování podpory, péče a pomoci, v míře odpovídající jejich   stávajícím schopnostem a dovednostem,
 • zajištění zásad kolektivního soužití, při zachování soukromí, občanských práv a svobod každého   uživatele,
 • umožnění kontaktu s přirozeným prostředím, s maximální podporou stávajících vztahů a vazeb.

 

Hlavním cílem je všestranně spokojený uživatel. Tohoto cíle se snažíme dosáhnout prostřednictvím jednotlivých cílů:    

 • udržet kvalitu poskytovaných služeb,
 • zabezpečit důstojné a klidné stáří uživatelům tak, aby vliv podmínek DS působil na uživatele, co   nejpřirozeněji,
 • vytvářet příjemné a vstřícné prostředí,
 • zajistit denní činnosti uživatelů tak, aby byly co nejvíce přizpůsobeny jejich požadavkům a přání, s ohledem na provoz DS,
 • zajistit pocit bezpečí a klidu pro všechny uživatele,
 • podporovat rodinné kontakty a vytvořené vazby (známí, přátelé),
 • garantovat životní jistotu v ubytování, stravování, potřebné ošetřovatelské a lékařské péči, včetně   sociálního poradenství, v souladu s uzavřenou smlouvou,
 • zajistit individuální přístup ke každému uživateli,
 • poskytovat kvalitní a pozornou péči uživatelům v terminální fázi života.

 


Zásady poskytování služby

Naší základní zásadou je být plnohodnotným partnerem našim uživatelům s důrazem na:

 1. Důstojnost uživatele, důvěru a diskrétnost jako základní prvky jednání.
 2. Soukromí uživatelů jako nedotknutelný prvek pobytu – dělá domov domovem.
 3. Flexibilita a otevřenost personálu k potřebám uživatelů – plnění přání a potřeb uživatelů.
 4. Respekt, vážnost a úcta k člověku – individualizace služby.
 5. Aktivita, činorodost, smysluplnost a lákavost volnočasových aktivit a dalších činností.
 6. Nezávislost uživatelů – sebeurčení při životě v DS i v dalších krocích.
 7. Tvořivost, podpora soběstačnosti a rozvoj schopností – zachování pocitu sebedůvěry a soběstačnosti.
 8. Inspirace uživatelem, naslouchání – posílení důležitosti a sebeúcty.
 9. Šťastný uživatel – sounáležitost se zařízením sociální pobytové služby.
 10. Empatie a slušnost – vcítění se do pocitů druhých.
 11. Klient jako základní kámen veškeré snahy.

 

Poslání, zásady a cíle Domu seniorů František budou v nejbližší době aktualizovány!

 

 

©2009 Dům seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané, příspěvková organizace | Created by Radek Ohanka