Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Dům seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané, p.o.

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc, 779 11
000460_05_009172.png

Základní účel zřízení: Organizace byla založena z důvodu poskytování sociálních služeb v
objektu Domu pro seniory FRANTIŠEK, p. o. na adrese Komenského 291, 783 44 Náměšť
na Hané a je oprávněna poskytovat sociální služby na základě registrace, kterou vydal
Krajský úřad Olomouckého kraje, pod č. j. KUOK/56409/2007 ze dne 29. 6. 2007,

identifikátor: 56 996 52

3. Organizační struktura

V čele organizace stojí ředitelka, jmenovaná Radou Olomouckého kraje, která odpovídá za
hospodaření a činnost organizace. Zastává roli vedoucí organizace a plní úkoly vyplývající
z obecně závazných předpisů.
Pracovní týmy jsou rozděleny do čtyř úseků, dle charakteru činností. Řízením jednotlivých
úseků jsou pověřeni vedoucí pracovníci, kterým jsou podřízeni další zaměstnanci, za jejichž
činnost jsou odpovědní. Kompetence a povinnosti zaměstnanců jsou uvedeny v pracovních
náplních, podle pracovních pozic.

obrazek_2023-09-03_142405254.png

4. Kontaktní spojení

 • ​4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Komenského 291, 783 44 Náměšť na Hané
 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Komenského 291, 783 44 Náměšť na Hané
 • 4.3 Úřední hodiny

  Pondělí 09:00 13:00
  Úterý 09:00 13:00
  Středa 09:00 13:00
  Čtvrtek 09:00 13:00
  Pátek 09:00 13:00
 • 4.4 Telefonní čísla

  Pevná linka: +420 585 952 146
  www.ddnamestnahane.cz/kontakt
 • 4.5 Adresa internetové stránky

  www.ddnamestnahane.cz
 • 4.6 Adresa podatelny

  Komenského 291, 783 44 Náměšť na Hané

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk
 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna: info%at%ddnamestnahane.cz
 • 4.8 Datová schránka

  4gqkj8u

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 27-4231550227/0100

6. IČO

75007381

7. DIČ

CZ75004381

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Žádost o poskytnutí informace může být podána:

a) ústně – telefonicky nebo při osobním setkání. Ústní informace poskytuje každý zaměstnanec organizace v souladu se svou pracovní náplní

b) písemně na adrese Dům seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané, p.o. Komenského 291, 783 44 Náměšť na Hané

c) datovou schránkou 4gqkj8u

d) elektronicky na adresy: reditel%at%ddnamestnahane.cz, info%at%ddnamestnahane.cz

 

10. Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení: Mgr. Bc. Martina Kurfürstová – socialni%at%ddnamestnahane.cz

v případě její nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací Mgr. Renata Vidrasová, DiS – reditel%at%ddnamestnahane.cz

tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.
 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době dům seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané, příspěvková organizace neposkytuje žádné výhradní licence podle §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 SB.

top