Tříkrálová slavnost

06. 01. 2022
Přišly za námi dvě družiny tří králů a za zpěvu tradiční koledy "My tři králové jdeme k vám" jsme si společně poslechli tříkrálový příběh s kvízem o ceny a popřáli a připili jsme si na zdraví v novém roce.
top