Zájmové aktivity


Ve volném čase mohou uživatelé služeb našeho Domu seniorů využívat nabídku zájmových aktivit, společenských akcí a výletů. Pro tyto činnosti jsou určeny prostory společenské místnosti, ergoterapie, rehabilitace, jídelny, terasy nebo prostoru přilehlé zahrady.

Pravidelné týdenní aktivity

  Dopoledne Odpoledne
Pondělí   Mše svatá (1x za 14 dní)
Úterý   Ruční práce
Středa Cvičení na židlích Knihovna (1x za 14 dní)
Čtvrtek Trénink paměti Kavárna (beseda, bingo, písně)
Pátek Setkání s dětmi z MŠ (1x za 14 dní) Ruční práce

 

Mimo pravidelné aktivity pořádáme různé hudební, taneční, divadelní vystoupení a přednášky na vyžádaná témata. Pravidelně k nám dochází žáci místní mateřské a základní školy.

  

Výlety do okolí plánujeme společně s uživateli na besedách. Zajišťujeme výlet objednaným autobusem nebo služebním autem. Vyhledáváme místa, která jsou bezbariérová a vhodná i pro osoby na invalidním vozíku. Vždy je plánován dostatečný doprovod po celou dobu výletu.

  

Pravidelně organizujeme sportovně-aktivizační den a účastníme se akcí jiných domovů pro seniory. V pěkném počasí se snažíme aktivity směřovat na terasy nebo zahradu.

  

Podporujeme uživatele k využívání vhodných volnočasových aktivit a akcí také mimo Dům seniorů František, formou informování v měsíčníku František, vyvěšením plakátků na informační tabuli nebo sdělením na besedách s uživateli.
 

Mše svatá se koná v Domě seniorů František jednou až dvakrát měsíčně. Pro osoby, které vyznávají jinou než katolickou víru, není dotčeno právo na návštěvu jiného kněze nebo kazatele.

top